Linia Podawania Biomasy do Współspalania-CZAJKA

Linia do podawania biomasy -CZAJKA przeznaczona jest do transportu biomasy w formie pelletu do instalacji spalania. Kompletna linia składa się z zbiorników magazynowych oraz ciągu przenośników załadowczych oraz rozładowczych.

Punktem początkowym linii jest punkt przyjęcia surowca. Poprzez kraty zasypowe oraz ciąg przenośników taśmowych i kubełkowych pellet podawany jest do silosów magazynowych. Dużą zaletą linii do podawania biomasy jest możliwość składowania pelletu w silosach magazynowych co zapewnia ciągłą dostawę surowca do spalania. W razie konieczności oraz indywidualnego zapotrzebowania istnieje możliwość zabudowania w ciągu linii stanowiska do ręcznego rozładunku pelletu z worków typu „big-bag”. Na trasie przenośnika taśmowego znajduje się również separator magnetyczny zabezpieczający kocioł przed dostaniem się elementów metalowych do instalacji spalania. Następnie przenośniki transportują pellet do pomieszczenia zasypu kotła gdzie poprzez wagę przenośnikową następuje rozliczenie masowe podanego pelletu. Ze względu na szczególne wymagania co do bezpieczeństwa, cały ciąg technologiczny podawania pelletu zabezpieczony jest systemem przeciwwybuchowym oraz przeciwpożarowym.

 

Charakterystyka linii do podawania biomasy-CZAJKA :

Rodzaj transportowanej biomasy: pellet o średnicy 8 mm i długości do 40 mm
Wydajność linii: 25 t/h
Moc zainstalowanych urządzeń: 100 kW
Prędkość przenośników taśmowych: 1÷3 m/s
Szerokość taśmy przenośników: 800 - 1000 mm
Prędkość przenośników kubełkowych: 3,1 m/s
Prędkość przenośników łańcuchowych: 0,57-0,63m/s
Pojemność silosów magazynowych: 600 m3 (2000 t)
Ilość silosów magazynowych: 6 szt.

 


 

 

Zobacz również