Centrum badawczo-rozwojowe

Linia Podawania Biomasy do Współspalania-CZAJKA

Linia do podawania biomasy -CZAJKA przeznaczona jest do transportu biomasy w formie pelletu do instalacji spalania. Kompletna linia składa się z zbiorników magazynowych oraz ciągu przenośników załadowczych oraz rozładowczych.

Punktem początkowym linii jest punkt przyjęcia surowca. Poprzez kraty zasypowe oraz ciąg przenośników taśmowych i kubełkowych pellet podawany jest do silosów magazynowych. Dużą zaletą linii do podawania biomasy jest możliwość składowania pelletu w silosach magazynowych co zapewnia ciągłą dostawę surowca do spalania. W razie konieczności oraz indywidualnego zapotrzebowania istnieje możliwość zabudowania w ciągu linii stanowiska do ręcznego rozładunku pelletu z worków typu „big-bag”. Na trasie przenośnika taśmowego znajduje się również separator magnetyczny zabezpieczający kocioł przed dostaniem się elementów metalowych do instalacji spalania. Następnie przenośniki transportują pellet do pomieszczenia zasypu kotła gdzie poprzez wagę przenośnikową następuje rozliczenie masowe podanego pelletu. Ze względu na szczególne wymagania co do bezpieczeństwa, cały ciąg technologiczny podawania pelletu zabezpieczony jest systemem przeciwwybuchowym oraz przeciwpożarowym.

 

Charakterystyka linii do podawania biomasy-CZAJKA :

Rodzaj transportowanej biomasy: pellet o średnicy 8 mm i długości do 40 mm
Wydajność linii: 25 t/h
Moc zainstalowanych urządzeń: 100 kW
Prędkość przenośników taśmowych: 1÷3 m/s
Szerokość taśmy przenośników: 800 - 1000 mm
Prędkość przenośników kubełkowych: 3,1 m/s
Prędkość przenośników łańcuchowych: 0,57-0,63m/s
Pojemność silosów magazynowych: 600 m3 (2000 t)
Ilość silosów magazynowych: 6 szt.

 


 

 

Centrum prasowe

 

HAJDUK Group na mocy decyzji Ministra Gospodarki uzyskało przedłużenie statusu CBR

Mocą decyzji Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, HAJDUK Group uzyskało przedłużenie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego na kolejny rok.

  16/07/2015

 

Wizyta studyjna Prezesa Pawła Hajduka w Brukseli

W dniach 28 – 30 czerwca 2015 roku Prezes Paweł Hajduk wziął udział w wizycie studyjnej poświęconej finansowaniu Unii Europejskiej dla uczelni wyższych oraz firm, która odbyła się w Brukseli.

  01/07/2015

 

I Wschodnie Forum Biznesu w Lublinie

HAJDUK Group uczestniczy w I Wschodnim Forum Biznesu, które odbywa się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Lublinie.

  24/06/2015

Referencje

"Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. potwierdza, że Centrum Badawczo Rozwojowe HAJDUK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A wykonało LINIĘ PODAWANIA BIOMASY DO WSPÓŁSPALANIA dla potrzeb naszej kotłowni w Bogdance.

"Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. potwierdza, że Centrum Badawczo Rozwojowe HAJDUK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A wykonało PRZENOŚNIK DO TRANSPORTU ŻUŻLU dla potrzeb naszej kotłowni w Bogdance.

Firma RAFAKO S.A. potwierdza, że Centrum Badawczo Rozwojowe HAJDUK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A, jako wykonawca w sposób profesjonalny wywiązała się z powierzonego zadania.