Prototypy i badania

Hajduk Group Sp. z o. o. to zespół doświadczonych specjalistów oraz inżynierów gotowych do podjęcia wyzwań technologicznych. Nasz potencjał z entuzjazmem udostępniamy naszym Klientom. Tworzymy dla nich prototypy maszyn i urządzeń oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe.

W swojej ofercie możemy przygotować funkcjonalne prototypy do badań i testowania zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonujemy w pełni funkcjonalne modele poszczególnych części, elementów bądź całych mechanizmów, co jest  doskonałą alternatywą dla  wizualizacji 3D, prezentując produkt we wczesnym etapie jego istnienia.

Prototypy dają możliwość oceny podstawowych funkcji wyrobu oraz częściową ocenę cech funkcjonalnych oraz technologicznych. Stanowią końcową fazę projektowania wyrobu, w której dokonuje się całościowej oceny rozwiązania  z możliwością wprowadzania korekt i zmian podnoszących zalety produktu lub eliminujących wady. Można ocenić główne funkcje rozwiązań w warunkach przybliżonych do rzeczywistych, z ograniczonymi parametrami eksploatacyjnymi.

Zobacz również