Opinie o innowacyjności

Świadczymy usługę przygotowania niezależnej, kompleksowej opinii o innowacyjności na temat technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Zgodnie z wymaganiami jakie stawia Ministerstwo Gospodarki, opinia o innowacyjności jest dowodem na to, że inwestycja jaką proponuje przedsiębiorca zakłada zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w planowanej inwestycji. Przygotowywana opinia zawiera charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Opinia o innowacyjności jest niezbędna przy:

  • pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych,
  • uzyskaniu kredytu technologicznego,
  • do celów podatkowych
  • wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych
  • do celów marketingowych przedsiębiorstwa

HAJDUK Group Sp. z o. o. jest uprawnione do przygotowywania opinii o innowacyjności technologii, jako przedsiębiorstwo posiadające status Centrum Badawczo – Rozwojowego nadawanego przez Ministra Gospodarki, prowadzące w sposób ciągły prace rozwojowe.

Zobacz również