Ekspertyzy techniczne

Zespół inżynierów HAJDUK Group wykonuje ekspertyzy techniczne na najwyższym poziomie. Ekspertyza będzie zawierała  wariantowe propozycje rozwiązania ujawnionych problemów oraz usunięcia zagrożeń, wad i nieprawidłowości.

Zakres usług obejmuje:
• wycena maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
• ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń,
• ekspertyzy odnośnie możliwości wykonania  modernizacji maszyn i urządzeń,
• całościowa ocena i analiza od strony technicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego,
• badanie przyczyn wadliwego działania maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz systemów technicznych.

Zobacz również