Centrum prasowe

Połączenie firm Sigma S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o.

 30/03/2017

W dniu 30 marca 2017 roku Zarządy Spółek Sigma S.A. oraz Hajduk Group Sp. z o.o. podjęły wspólnie decyzję o połączeniu firm poprzez przejęcie.

 

Plan połączenia spółek przez przejęcie.

Zobacz również