Zarząd

Paweł Hajduk

Paweł HajdukPrezes Zarządu

 

 

 

VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRS: 0000241893  NIP: 713-29-06-729  REGON: 060058903

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

 

Zobacz również