Centrum prasowe

Od 01.01.2017 r. Hajduk Group Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 01.01.2017 r. Hajduk Group Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


  29/05/2017

WYBÓR OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 09.03.2017 R.

WYBÓR OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DN. 09.03.2017

  20/03/2017

Zapraszam do składania ofert.

Zapraszam do składania ofert.

  09/03/2017

Unieważnienie zapytania.

W związku z niedoprecyzowaniem zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr NR 1RPOWL/2017/Z z dnia 27.02.2017

  08/03/2017

Zapraszam do składania ofert.

Zapraszam do składania ofert.

  27/02/2017

Składanie ofert

Zapraszamy do składania ofert

  10/03/2016

Wybór oferty do zapytania ofertowego z dn. 17.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.

  29/12/2015

Hajduk Group sp. z o.o. informuje.

Hajduk Group sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia audytu  oraz opracowania strategii wzorniczej, w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1, zgodnie z zasadą konkurencyjności został wybrany wykonawca, który osiągnął największą liczbą punktów: Spółka Netrix Group z siedzibą w Lublinie.

  10/12/2015

HAJDUK Group na mocy decyzji Ministra Gospodarki uzyskało przedłużenie statusu CBR

Mocą decyzji Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, HAJDUK Group uzyskało przedłużenie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego na kolejny rok.

  16/07/2015

Strona 1 z 5  > >>

Zobacz również