Centrum prasowe

Od 01.01.2017 r. Hajduk Group Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 01.01.2017 r. Hajduk Group Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


  29/05/2017

Unieważnienie zapytania.

W związku z niedoprecyzowaniem zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr NR 1RPOWL/2017/Z z dnia 27.02.2017

  08/03/2017

Składanie ofert

Zapraszamy do składania ofert

  10/03/2016

Wybór oferty do zapytania ofertowego z dn. 17.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.

  29/12/2015

Hajduk Group sp. z o.o. informuje.

Hajduk Group sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia audytu  oraz opracowania strategii wzorniczej, w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1, zgodnie z zasadą konkurencyjności został wybrany wykonawca, który osiągnął największą liczbą punktów: Spółka Netrix Group z siedzibą w Lublinie.

  10/12/2015

HAJDUK Group na mocy decyzji Ministra Gospodarki uzyskało przedłużenie statusu CBR

Mocą decyzji Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, HAJDUK Group uzyskało przedłużenie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego na kolejny rok.

  16/07/2015

Wizyta studyjna Prezesa Pawła Hajduka w Brukseli

W dniach 28 – 30 czerwca 2015 roku Prezes Paweł Hajduk wziął udział w wizycie studyjnej poświęconej finansowaniu Unii Europejskiej dla uczelni wyższych oraz firm, która odbyła się w Brukseli.

  01/07/2015

I Wschodnie Forum Biznesu w Lublinie

HAJDUK Group uczestniczy w I Wschodnim Forum Biznesu, które odbywa się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Lublinie.

  24/06/2015

Przedstawiciele HAJDUK GROUP na konferencji poświęconej Instytutom Badawczym

W dniu 24.06.2015 przedstawiciele firmy HAJDUK Group będą uczestniczyli w konferencji Instytut Badawczy - Miejsce kompleksowej realizacji projektów rozwoju przedsiębiorstw - perspektywa 2014-2020.

  23/06/2015

Strona 1 z 4  > >>

Zobacz również